Ελπίδα Δάλλα

  • Send icon
  • Phone icon

Biography

Η Ελπίδα είναι μια σκληρά εργαζόμενη μονογονέας 6 παιδιών. Θέλει να έχει θετικό αντίκτυπο στο χώρο εργασίας της και στο περιβάλλον της καθώς και να προσφέρει αξία και προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με τους οποίους αλληλοεπιδρά. Η Ελπίδα υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και επιδιώκει να υπερβαίνει τα εσκαμμένα, για να επιτευχθούν αποτελέσματα.