ΟΧΙ δεν γίνεται online. ΟΧΙ δεν γίνεται με αλγόριθμο.

Για την RE/MAX Urban η εκτίμηση της περιουσίας σας είναι μια σημαντική διαδικασία που απαιτεί προσοχή, εμπειρία, εκτεταμένη ανάλυση και γνώση της αγοράς. Δεν πρέπει να γίνεται απλά μέσω online αλγόριθμων ή με απερίσκεπτους υπολογισμούς. Τα ακίνητα σας είναι μοναδικά και η τιμή τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.


Οι έμπειροι συνεργάτες της RE/MAX Urban εξετάζουν με προσοχή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, το μέγεθος του, και την θέση του.


Μετά από λεπτομερής και εξατομικευμένη προσέγγιση από τους συνεργάτες μας σας προτείνουμε ένα εύρος τιμής-αξίας του ακινήτου σας, συνυπολογίζοντας την πρόθεση διάθεσης του. Μια φόρμα δεν μπορεί να υπολογίσει πόσο κοντά είναι το σχολείο του παιδιού σας. Η ομάδα της RE/MAX Urban μπορεί!


Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού για μια πραγματική εκτίμηση αξίας της περιουσίας σου!